Индустриална зона Никопол

Клеарс ЕООД, 5951 Черковица, България

За контакти

Клеарс ЕООД, Индустриална зона Никопол, Черковица, България, 5951

Тел.: +359 888 301 340 – Бистра Димитрова (Офис мениджър)
 
Тел.: +359 888 711176 – Иво Йорданов (Мениджър продажби)
 
E-mail: gffpaper@gmail.com
 
web: www.gffpapermill.com